Her finner man vaktliste/dugnadsliste for 2021, og oppgaveinstruks!

 


Skulle ikke tidspunktet du er satt opp på passe deg, skal du selv bytte innbyrdes, eller skaffe stedfortreder. Ifølge løpsoversikten har du også anledning til å bytte med en annen løpshelg. Om du bytter til deg en annen dato eller plass, meld i fra til ansvarlig.

Dugnadsansvarlig på arena: Bjørnar Moen  Mobil: 480 06 344

Dugnadsansvalig vaktliste trening: Ronja Ljøkjel Mobil: 481 21 564

For av dere som IKKE er aktiv medlem, er vi utrolig glade for enhver som tar seg tid til å melde sin ankomst uanmeldt :) Din innsats betyr mye for idrettslaget, og din time blir registrert mot NIF sin tilbakeføring av midler!