NMK Melhus ønsker deg velkommen til trening!

 

Treningsdager for bilcross, rallycross og crosskart er tirsdager kl 18:00 - 21:00. For spesifikke datoer sjekke kalenderen på hjemmesiden vår.

 

Vi øker treningsvgiften for medlem og ikkemedlem med kr 50 på allerede eksisterende treningsavgift( gjelder kun sesongen 2020)

 

Innsjekk er i sekreteriatet i depoet.

 

Treningssatser bilcross/rallycross/crosskart:

Medlem NMK Melhus, Junior: Gratis
Medlem NMK Melhus, Senior: Kr 100,-

Medlem NMK Melhus, Årskort: Kr 500,-

 

Medlem annen klubb, Junior: Kr 100,-
Medlem annen klubb, Senior: Kr 200,-

Medlem annen klubb, Årskort: Kr 800,-

 

Engangslisens/ledsagerlisens: Kr 75,-

 

Leie av klubbil: Kr 200,- a/3 runder (Prisen inkluderer: Drivstoff, vedlikehold, nødvendig kjøreutstyr og lisens)  

Treningslisens pålydende kr 75,- kommer utenom.