Navn Rolle Telefon
Hans Ivar Ljøkjel Styreleder 922 93 634
Tor Erik Olasønn Dullum Nestleder 472 90 990
Anja Moen Kasserer 922 20 464
Marius Folde Sekretær 930 05 227
Bjørnar Moen Styremedlem 480 06 344
Ronja Viktoria Lund 1. Varamedlem 481 21 564
Kjetil Skjærli 2. Varamedlem 944 23 646