Idrettslaget NMK Melhus er underlagt NIF og NIF sine retningslinjer for klubbdrift. NMK Melhus er knyttet mot forbundene NMF og NBF.

 

NMK Melhus sin lovnorm ligger vedlagt: