Ny leder i snøscooterkomite

Publisert av Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel den 13.01.20.

NY LEDER I SNØSCOOTERKOMITE😀

Steffen Restad har ærbødigst tatt på seg oppgaven som komiteleder i snøscooter i NMK Melhus.
Dette er suverent, og vi takker så mye. Han etterspør nå om det er noe interesse blant folket?