NY dato for årsmøte 2021

Publisert av Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel den 05.05.21.

Styret har da satt ny dato for gjennomføring av årsmøte til mandag 10. mai 2021 kl 19:00 i Flå Samfunnshus.

 

For å kunne gjennomføre møte i forhold til restriksjonene har vi digital forhåndspåmelding. Det er fortsatt mulighet til å melde seg på.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL FORHÅNDSPÅMELDINGEN

 

Generell informasjon i henhold til årsmøte:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen 

Styret i NMK Melhus