Årsmøte 2021

Publisert av Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel den 28.02.21. Oppdatert 18.03.21.

Styret innkaller til årsmøte onsdag 31. mars 2021, klokken 19:00 i Flå Samfunnshus.

 

For å kunne gjennomføre møte i forhold til restriksjonene har vi digital forhåndspåmelding. Forhåndspåmelding senest innen 31. mars 2021 kl 12.00. 

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL FORHÅNDSPÅMELDINGEN

 

Generell informasjon i henhold til årsmøte:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Sakliste ligger vedlagt.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen 

Styret i NMK Melhus

Årsmøte 2021.pdf