Sportskomitè

 
Leder: Malin Abelsen Wigdahl Kontaktinfo: 915 19 778 sportskomite@nmkmelhus.no

 


Snøscooterkomitè

 
Leder: Kjetil Skjærli
Kontaktinfo: 944 23 646Motorcrosskomitè

 
Leder: Espen Petersen Kontaktinfo: 909 78 442 / espepete@gmail.com
Nestleder: Håvard StaverløkkBanekomitè

 
Egil Eggen Kontaktinfo: 932 26 961
Øyvind WekreKontrollkomitè

 
1. Revisor: Frank Jensen
2. Revisor: Ola Solberg

 


Valgkomitè

 
Leder: Steffen Restad
Nestleder: Ståle Bolland

 


Webansvarlig

 
Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel Kontaktinfo: 481 21 564