NMK Melhus ønsker deg velkommen til trening!

 

Vi øker treningsvgiften for medlem og ikkemedlem med kr 50 på allerede eksisterende treningsavgift( gjelder kun sesongen 2020)

 

 

OPPSTART VINTER 2020

Snøscootertrening for uregistrert og registrerte snøscootere er på tirsdager kl 18:00 - 20:00!

Treningssatser:

Hver treningskveld, Kr 200,-

Årskort, Kr 1000,-

 

Ta kontakt med Kjetil Skjærli tlf: 944 23 646  vedrørende spørsmål.