Kalender

Ons. 23. okt
19:00 - 21:00
Beskrivelse:

Medlemsmøte på Bollansmoen Onsdag 23. oktober kl. 19:00

 

SAK 1:  
Årsmøte ga styret fullmakt til å lage dugnadslister og vaktlister ved løp. Dette som ett ledd i at idrettslaget NMK Melhus er underlagt NIF, og NIF,s sine retningslinjer for dugnad. Listen har i år vært for oss alle ett prøveår. Dette må evalueres, og ønsker nå tilbakemeldinger fra dere for å finne en optimal løsning over tid.  


SAK 2:  
Klubben dekker kurs for de som ønsker å ta sikkerhetslederkurs, løpsleder/jury og       løpssekretærkurs. Det er nå håp om å få gjennomført kurs ved NMK,s Sportsmøte som er lagt i Trondheim den 09.11.19 
- Må stå i gjengjeld til klubben minimum 2 år på løp/ treninger


SAK 3: 
 Konsesjon- status


SAK 4:  
Klubbfest-status 


SAK:5 
 Søknad om spillemidler vedrørende flombelysning av bilbane. 


SAK 6:  
Annet 
- Facebook! -en offentlig kanal på godt og vondt. 
 
Velkommen !
 
   


Vis mer informasjon

Lør. 26. - Søn. 27. okt
19:00 - 01:00
Beskrivelse:

Klubbfest 2019!😃🥳

Festen åpnes opp for alle medlemmer, eller ikke medlem som følge av ett medlem og funksjonærer😊

 

Se hjemmeside for påmelding.

Velkommen!🏆


Vis mer informasjon