Historie

NMK  MELHUS  GJENNOM  20 ÅR (1986-2006)


Lest av Toril Langland på jubileumfesten på Høvdingen lørdag 21. oktober 2006.


 

Litt om oppstarten av NMK Melhus og fram til i dag.

 

Det startet med at mesteparten av de aktive kjørerne i bilcross var fra dalføret ,så vi kunne jo tenke oss en klubb her også. Fra 1983-1985 representerte vi NMK Trondhjem og banen vi brukte da som nå var ”søppelfyllinga” på Bollandsmoen.

Grunneier Anders A.Bolland med flere inviterte til et møte om en dannelse av en motorklubb og det foregikk her på Høvdingen. Det skjedde i okt.-85. Frammøte var kjempebra. Det var 60 stk. som møtte, deriblant kultur og fritid v/Eigil Reitan og lensmannsetaten.

Langsiktige mål var å dekke alt fra sykkel til rallycross. På møtet kom det fram at en klubb kunne være liv laga. 51 stk. skrev under og papirmølla kunne starte. Norsk Motorklubb avd. Melhus var blitt en realitet. Forkortet ned til NMK Melhus.

Interimsstyre ble nedsatt fram til ordinær årsmøte og disse var: Anders A. Bolland, Knut Jellum, Aud Myhre og Svein Kvål. Tore Ruud ble med som en hjelpende hånd fra NMK  Tr.hjem.

Den 14/12-85 ble vi godkjent i NMK sentralt, derfra gikk turen til Norges Motorsykkelforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF). Stiftelsesdatoen ble 23/1-86, det var den datoen vi ble opptatt som idrettsklubb i NIF.

Vårt første ordinære årsmøte ble avholdt 26/1-86 på Høvdingen med hele 67 medlemmer til stede.

Styret ble valgt og besto av:

Leder       : Anders A. Bolland  (medlem pr.i dag)

Nestleder: Knut Jellum            (     ”            ”      )

Sekretær :  Aud Myhre

Kasserer  : Rolf Selvli               (    ”            ”      )

Styremedl.: Ingvar Vevang

Styremedl.: Sverre Fordal jr.

Bilkomite på 5 medl.: Tore Dalehamn, Eva Johnsen, Svein Kvål, Svein Gunnar Andresen og Tor Egil Dybdal.

PR.sjef og repr. Idrettsrådet : Jan Erik Kregnes

 

Medlemsmøter ble avholdt hver mnd. her på Høvdingen i de første årene, noe som vi ikke har i dag. Da hadde vi loddsalg etc. Masse moro fulgte med da. Vi hadde nok mer informasjon ut til medlemmene da pga all utbygging og ikke minst om konsesjon og tippemidler.

INFO-blad ut til medlemmene fra –89 til –96. 4 stk hvert år. Nå har vi hjemmeside på nettet. Ble opprettet i –01.Takk for det. Kjempebra side takket være Hege og medlemmene.

 

Medlemmene i klubben har variert fra år til år. Det har øket litt etter litt. I 1990 var vi 223 medl. og i dag er vi oppi ca.  400 medl. Ikke alle er betalende hvert år men dem er der. Vi har en bred solid erfaring i klubbens medlemsstokk men den skulle kanskje ha vært fornyet da enkelte av oss snart kommer med ”rulatorer”…..

Messer har vi arrangert. I Melhus sentrum ett par ganger samt på Bollandsmoen. Det var i –87-90 og 93. Motorsportens dag har vi også gjennomført.

Vi har stort sett arrangert litt forskjellig med ivrige medlemmer som aktører.

Funksjonærer og kurs har vi hatt hvert år ,da det kreves lisenser på alt. Man må ha ”skolerte” folk på mange plasser. Enkelte var ivrige i tjenesten slik som Ole Steinar da han var ”starter”. Han ble med til Fluberg i –87 på et stevne og overvåket starten på rallycross. I dag har han utsikt fra det nye speakertårnet i depot, men han savner ”vaglehuset” oppom startflata ennå vil jeg tro.

 

Baneanlegget i begynnelsen på 80-tallet var ei søppelfylling så det dukket stadig opp nye overraskelser under hvert løp. Alt fra inntime eiendeler til vaskemaskiner etc. Det lønte seg å være innafor markeringene av bildekk for var du uheldig der (noen var jo der stadig) kunne det være litt av hvert under bilen med over målstreken. I dag er det jo rene autostraden. Kjempeflotte traséer.

Starten foregikk like nedenfor nedkjøring av depot i dag og vi kjørte ”rangveien”. Mål var på enden av startflata som er i dag.

 

Utvidelsen av baneanlegget på området startet høsten-86. Rallycross sto på tapetet. Kraftinnsats av grunneier og medlemmene. Var ferdig til våren –87 og ble endelig i –90. Senere er den utviklet og står i dag som enestående innsats for alle baner takket være iherdige medlemmer og en slunken kasse. Så nå har vi rallycross, bilcross, snøscooter og knattecross samt masse bygninger vi kan være stolte av.

Spillemidler og konsesjon på anlegget ble til slutt en realitet i 1998-1999.

Nå i dag har vi støymålinger inne på nytt for å få utvidet aktiviteten på anlegget med flere stevner og treninger. Tre helgestevner pr. år er for lite. Motvind har vi hatt i forbindelse med at noen naboer har hengt seg opp i at vi har arrangert flere stevner enn vi har hatt lov til. Til og med skicross for unger var et arrangement, så der var det mange som ble skuffet. Høytaleanlegget ble kritisert. Jeg sier at ”de må ta skikken dit de flytter”. Støy er det over alt. En hører det en vil høre…..

 

Klubbhus?!. Det første huset ved startflata var noe stort i den tida. Fikk et skur med garasje som sto nedpå Nyhavna mot riving. Ble ombygd med sekretariat, oppholdsrom og legerom som det krevdes på snøscooter den gang. Gamle brakker som ble satt opp i hytt og gevær. Arvet de gamle kioskene etter NMK Trondhjem. Det så flott ut for oss den gang. Ble et stort pinsebål av dem tilslutt.  I dag er det helt topp med innlagt vann og strøm over alt. Dusj, vannklosett, kiosker og klubblokale samt sekr.rom, juryrom etc. Speakertårn til bilbanen og snøscooterbanen.

Ikke alt er bra for noen. Hm hm. Fortsatt ønsker Stig en etasje til på det gamle sekretariatet. Det er hans store drøm. Det har han mast om i mange år. Kanskje blir det med i neste jubileumsberetning at viljen hans gikk igjennom.

Aktivitet på området har vært mangt opp gjennom årene med alle grener innen motorsport med unntak av gokart som fikk vise seg frem på oppvisningsløp.

 

Vi har samarbeid med avdeling.Leira som trener her på banen og Klæbu Musikkorps drifter kioskene samt billettsalget. Samarbeidet har vart i mange år, noe vi er kjempefornøyde med.

 

Bilcross har vært og er fortsatt den største grenen. I –86 var vi 68 kjørere totalt. 55 herrer og 13 damer, mens vi i dag har mellom 70-80 aktive. Første stevnet var den 1/6-86 med 122 startende. Vi kunne da ha ca.2000 tilskuere. I dag ligg vi på ca.500 i snitt og ca. 100 deltagere. Det største løpet var nok landsfinalen i bilcross året 1988.

Den første klubben utenfor Oslogryta som fikk arrangere. NMK Drammen og Lyngås ble endelig forbigått. Lederen Henning var stolt som en hane da han åpnet banketten med å kjøre sin gamle moped opp gjennom salen til scenen.

Da var vi høyt opp i skyene skal jeg si dere. Vi har søkt hvert år etter dette så vi øyner et håp ganske snart. Vi er best uansett…

Trønderske mestere har vi hatt opp gjennom årene både i herre-og dameklassen.

De som holder koken fra –86-87 fortsatt er Ola Solberg, Bjørn M. Krogstad og ”far” sjøl Edvin Hammerås. At de gidder sier nå jeg da….

Mimring: Den gangen da fru Johnsen ikke så målflagget og øynet en sjanse til forbikjøring på fru Langland slik at hun fikk et rundkast etter målpassering…..

Egil Eggen som beste fører med 7.plass i en landsfinale må vi heller ikke glemme. Småbarnsfar den gang som i dag….Rekrutteringen holdes ved like.

 

Rallycross-stevner med NM-runder og Finale har blitt arr. opp gjennom årene med en pause fra 1990  til 2003. Første stevne var 4/7-87.

Vi har kjørt NM isløp på Målsjøen, NM-runde bakkeløp på Oppdal da sola skinte på starten, det regnet midt i bakken og det dalte snøfiller i målområdet. Det ble en kjempesuksess. Tenk dere alle medlemmene som sto på for at dette skulle bli en realitet. Vi bodde i hytter og campingvogner. Rally Trøndelag var vi med i 2 år på vinterføre. Kaldt men heftig mens det pågikk. Guttene fra gamle dager var Anders A. Bolland, Rolf Selvli, Lars Kvam, Martin Røstum (kioskbransjen i dag) og ”dama”…

Morten Langørgen, Kjell Sundli har vært i teten samt Knut Ove Børseth som nå har skiftet klubb. Eivind Opland som ble EM-mester i –95 og –96.

I dag har vi Asgeir Taraldsen, sølv i NM to år på rad i Kl.1. Det var så nære gull i år. Magne og Helge Løvseth i RCN. Det er mange vi kan nevne men lista blir for lang. Henviser til permene hvor dere kan bla fra den ene kjendisen til den andre……

I 2003 etter NM-finalen i RC fikk klubben tildelt NMK`s arrangørpris for beste arrangement, samt arrangørpris fra Team Supernasjonal for det samme. Da var vi litt stolte over oss selv. Disse henger høyt for alle klubber.

 

Motocross i –88-89. banen ble anlagt og lys ble ordnet. Arrangerte NM og Norgescup samt NM-finale i Supercross hvor Roy Snellingen og Pål Anders Ullevollsæter deltok.

Banen ble nedlagt i 1998 p.g.a motbør mot naboer den gang som nå. Området ble omgjort til snøscooterbane.

I 2001 kom det til noen småtasser som kjørte knattecross. Det ble åpnet for dem fra det året de fylte 5 og det har økt betraktelig. I dag er de ca. 40 stk fra 5-11 år. Så mange at det må deles inn i grupper etter alder og ferdighet, så de ”store” bruker en del av snøscooterbanen i dag.

 

Snøscooter har vi arr. fra –87 hvor banen ble til etter snøforholdene. Ikke bestandig vi har vært heldige med det ”hvite” ovenifra så vi har flyttet arrangement til de plassene hvor det var snø. NM-finale i Tydal og Væktarstuggu. Medlemmene bodde i Røde-Kors-bygget. Der ble det lansert ”stuggudalsburgere” med noe attåt iflg. Bjørn Morten. NM-lag kjørte vi i Rindal hvor boksene med "lappert" som kiosksjefen trodde det var inntil hun åpnet….Det var ”fesk-kak".

NM-finale på Bollandsmoen med bankett  på ”melk-kartongen” hvor ordfører Busklein var til stede. Vi hadde også besøk av ordfører Solfrid Løvseth med ordføreren fra Taveta i Kenya  på åpningen av hele anlegget da det sto ferdig. Dama syntes det var kaldt med scootertur. Vi har sølvmedalje -91 med Åge Langland og 4.plass Lag i NM  -92 hvor Åge, Svein Tore Sæter og Rune Dalhaug var 2 meter fra bronse. I dag har vi 4 aktive i junior/seniorklassene.

 

Så har vi hatt go-kartkjørere fra klubben som har hevdet seg opp gjennom årene og som har vært trofaste medlemmer selv om de ikke har egen bane her på ”Moen” Da vet vel alle her at vi snakker om Audun Njøs. Klubben er beriket med mange edle medaljer hvor Audun har satt seg i respekt både i innland og utland Norgesmester i 1996 og en 10.plass i EM-96 hvor han kjørte seg opp fra en 30.plass.

I dag er det Locost for Audun med samme topp-plasseringer som Nordisk mester og Norgesmester. Kjempebra. Vi er stolte som klubbmedlemmer. Klubben har også fått en junior i dette gamet som heter Nils Einar Sundberg. Vi ønsker han lykke til.

 

Vi hadde også en iherdig crosskartkjører i Ole Håbjørg en tid i –94-95. Han ble Norgesmester i –95.

 

Klubben har virkelig fostret store og små ”verdensmestere” på disse 20 årene vi har eksistert. Hvor mange stevner har ikke jeg antallet på men rundt 150-200 har vi sikkert vært igjennom. Det er takket våre medlemmer som har stått på i fritiden sin.

Driften har vært som en jo-jo. Eneste året vi gikk med en overskudd var 1988 hvor landsfinalen innbrakte 98.000,00 i netto.

Spillemidlene er brukt opp og var kanskje oppbrukt før anlegget var ferdig.

Fortsatt vil Stig ha en ekstra etasje på det gamle sekretariatet…..

I det store og hele kan vi være stolte alle sammen av det vi har klart å få til mellom latter, tårer og samhold.

Ønsker klubben og medlemmene lykke til med all aktiviteten framover

 

Det er sikkert masse som er glemt, men alderen og hukommelsen får ta skylda.

 

Hvem er best ?             Hvem er størst ?               Hvem er vi ?

 

Det er NMK Melhus i år 2006

 

Takker for oppmerksomheten.

Toril Langland