Ny leder i snøscooterkomite

Publisert av Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel den 13.01.20.

NY LEDER I SNØSCOOTERKOMITE😀

Steffen Restad har ærbødigst tatt på seg oppgaven som komiteleder i snøscooter i NMK Melhus.
Dette er suverent, og vi takker så mye. Han etterspør nå om det er noe interesse blant folket?

Klubbmesternesmester 2020

mandag 13. januar kl. 19:46

Årsmøte 2020

torsdag 13. februar kl. 00:00

GRASROTANDELEN🤩

mandag 13. januar kl. 19:34

Funksjonærkurs 25. januar 2020

mandag 13. januar kl. 19:40

Ny lisensordning og nye priser for alle i NMF

mandag 13. januar kl. 13:51