Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Publisert av Anita Bolland den 18.02.19. Oppdatert 23.04.19.
Til medlemmene i NMK Melhus Ler 17.02.2019  

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NMK MELHUS.

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Melhus.
Årsmøtet avholdes mandag 25.mars kl. 19.00 på Bollandsmoen. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.mars.2019 til følgende adresse:
NMK Melhus
Postboks 17 
7234 Ler 
E-post: post@nmkmelhus.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post, Facebook og hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Innhold

Klubbmesternesmester 2020

mandag 13. januar kl. 19:46

GRASROTANDELEN🤩

mandag 13. januar kl. 19:34

Funksjonærkurs 25. januar 2020

mandag 13. januar kl. 19:40

Ny lisensordning og nye priser for alle i NMF

mandag 13. januar kl. 13:51

Ny leder i snøscooterkomite

mandag 13. januar kl. 19:44