Vaktlisten er ny for oss alle, og er ett ledd i å fungere som ett idrettslag knyttet opp til forbundene NIF og NBF. Vi ser 2019 som ett prøveår, hvor feil og mangler må bare beklages på forhånd. Styret er ydmyk ovenfor prøveordningen som er ett årsmøtevedtak, og ber innstendig at enkeltpersoner tar direkte kontakt om noen mener de er berørt på en feilaktig måte.

Skulle ikke tidspunktet du er satt opp på passe deg, skal du selv bytte innbyrdes, eller skaffe stedfortreder. Ifølge løpsoversikten har du også anledning til å bytte med en annen løpshelg. Om du bytter til deg en annen dato eller plass, meld i fra til ansvarlig.

Dugnadsansvarlig på arena: Tor Erik Dullum  Mobil: 47290990
Dugnadsansvalig vaktliste løp: Geir Barstad Mobil: 90092842

For av dere som IKKE er aktiv medlem, er vi utrolig glade for enhver som tar seg tid til å melde sin ankomst uanmeldt :) Din innsats betyr mye for idrettslaget, og din time blir registrert mot NIF sin tilbakeføring av midler!