Andre komiteer

Bilkomite

Leder: Ronni Rønne                                           


Snøscooterkomite

Leder: Arnt Erik Reinsbakk   Tlf: 924 97 871

 

Motorcrosskomite

Leder: Espen Petersen   Tlf: 909 78 442   E-post: espepete@gmail.com

Nestleder: Håvard Staverløkk

 

Banekomite

Egil Eggen   Tlf: 932 26 961

Øyvind Wekre

 

Kontrollkomite

1. Revisor: Frank Jensen      

2. Revisor: Monica Johnsen

 

 

Valgkomite

Leder: Steffen Restad

            Ståle Bolland

            

 

Webansvarlig

 Ronja Viktoria Sjøli Ljøkjel   Tlf: 481 21 564